Werkwijze & algemene voorwaarden 

 • Vergoeding door de zorgverzekering wordt bij het maken van de afspraak voor het intakegesprek uitgelegd. Dit is vanuit de basisverzekering 10 uur per jaar. Let op: Ik heb geen contract met Caresqzorgverzekering. U krijgt zorg mogelijk wel voor een gedeelte van hen vergoed als niet-gecontracteerde zorgverlener. Neemt u hiervoor eerst contact op met Caresq.

 • Behandelingen worden per kwartier bij de zorgverzekering gedeclareerd. Sommige aanvullende pakketten vergoeden extra uren. U kunt dit in uw polisvoorwaarden nazoeken of navragen bij uw verzekering. 

 • Behandeling kan zonder verwijzing onder de DTE (Direct Toegankelijke Ergotherapie). Hiervoor moet een administratieve screening gedaan waarvoor de verzekering een kwartier van de beschikbare uren rekent. Ik raad mensen hierom meestal aan een verwijzing bij de (huis)arts op te vragen.

 • Als de behandeling afgerond wordt zal een eindverslag naar de verwijzer via zorgdomein (met kopie naar ouders) worden gestuurd. Een uitgebreid (onderzoeks-)verslag is niet in het tarief inbegrepen. Dit wordt apart in rekening gebracht en kan dan niet worden ingediend bij de zorgverzekering. Hiervoor gelden de volgende tarieven: Ergotherapieverslag (inclusief adviezen) €75 Sensorische informatieverwerkingsverslag (inclusief adviezen) €100.

 • Als na deze 10 uur nog een behandelindicatie bestaat en u wilt deze voortzetten dan wordt tarief van €21 per kwartier gehanteerd.

 • Prijzen voor workshops e.d. worden in overleg opgesteld.

Behandelproces

 • Binnen het intakegesprek wordt nader ingegaan op de problemen die het kind en ouders e/o school ervaren. Aan de hand hiervan worden gezamenlijk doelen opgesteld.

 • Voor het intakegesprek wordt in overleg bepaald of dit plaatsvindt met alleen ouders of met ouders en kind. Ook de locatie, thuis of in de praktijk kan variëren afhankelijk van omstandigheden en problematiek. Vooraf wordt een vragenlijst opgestuurd om achtergrondinformatie te verzamelen om het gesprek efficiënter te laten verlopen. Deze wordt minimaal 24 uur voor het intakegesprek retour gestuurd aan de praktijk.

 • Het intakegesprek duurt gemiddeld een uur. Binnen het intakegesprek wordt nader ingegaan op de problemen die het kind en ouders e/o school ervaren. Als het kind aanwezig is zal ik ook met het kind gespeeld worden om een indruk te krijgen van motorische, spel en communicatievaardigheden. Ook krijgt het kind de kans om zijn of haar ervaringen en vragen te delen. Aan de hand hiervan worden gezamenlijk doelen opgesteld. Ook wordt besproken hoe deze doelen geëvalueerd zullen worden; wanneer zijn deze doelen behaald. Een inschatting van het aantal verwachte sessie wordt gegeven.

 • Het behandeltraject zal bestaan uit verzamelen van benodigde gegevens door observaties (thuis/school/praktijk), afnemen van testen en waar van toepassing vragenlijsten. Hiermee wordt gepoogd de onderliggende oorzaak van de moeilijkheden te achterhalen om hier gericht interventies op af te gaan stemmen. Vervolgens zal binnen de sessies gericht gewerkt worden aan het behalen van de behandeldoelen.

 • De duur van de individuele behandeling is afhankelijk van de hulpvraag, leeftijd en belastbaarheid van het kind. Bij de jongere kinderen is dit gemiddeld 30 à 45 minuten, bij de wat oudere kinderen 45 à 60. Behandeling vindt plaats op de plek waar de meeste effectiviteit wordt verwacht. Dit kan zijn in de praktijk, thuis of in sommige gevallen op school. Behandeling aan Werkwijze en algemene voorwaarden Annemieke Ergotherapie augustus 2022 huis of op school wordt niet door alle zorgverzekeringen vergoed. Dit kan extra kosten met zich meebrengen. Dit zal vooraf besproken worden.

 • Voor het behalen van de doelen wordt van ouders mede verwacht dat ze tussen de afspraken een actieve rol spelen in het proces. Adviezen en indien van toepassing oefeningen, moeten worden toegepast in de thuissituatie. Als ze hierbij tegen problemen of vragen oplopen kunnen ze altijd contact opnemen. Dit kan via de email of telefoon. Indien niet bereikbaar kan een bericht achtergelaten worden. In de regel wordt op werkdagen binnen 24 uur gereageerd, uiterlijk binnen 48 uur. Korte vragen zijn onderdeel van de behandeling. Hebben ouders behoefte aan langer/uitgebreid contact dat wil zeggen langer dan 15 minuten dan wordt dit als behandeling gedeclareerd.

 • Wordt gedurende het behandelproces duidelijk dat de thuissituatie zich niet aan gemaakte afspraken houdt zal een evaluatiegesprek plaatsvinden om duidelijk te krijgen waardoor dit stagneert. Indien mogelijk wordt het traject hervat met nieuwe concrete afspraken. Mocht het een probleem blijven zal het traject worden gestopt.

 • Als ik gaandeweg het behandelproces denk dat een andere professionaliteit het kind op dat moment beter kan helpen zal ik dit bespreekbaar maken en doorverwijzen. Indien gewenst e/o geïndiceerd kan het traject altijd op een later tijdstipt hervat worden.
Contact

Voor de volledige informatie over werkwijze, vergoeding en algemene voorwaarden, kijk hier

Algemene Voorwaarden