Ergotherapie op school

Kinderergotherapie kan een grote meerwaarde bieden op scholen. Ik kan meedenken in advisering rondom meubiliar, zit- en werkhouding maar denk ook aan workshops rondom prikkelverwerking & alertheid of schrijfvaardigheden verzorgen. Leerkrachten ondersteunen in het implementeren van adviezen op gebied van prikkelverwerking behoort ook tot de mogelijkheden. 

Kindgericht kan gedacht worden aan screening van de kleurtervaardigheden, (voorbereidend) schrijven, zelfredzaamheid, participatie in de klas, prikkelverwerking of concentratieproblemen. Sommige kinderen zijn gebaat bij aangepast meubiliar, ik kan ondersteunen in de aanvraag hiervan en de noodzakelijke rapportage verzorgen. 

In het Voortgezet Onderwijs kunnen kinderen aanlopen tegen planningsproblemen. Bijvoorbeeld het organiseren van alle verschillende vakken en het vele huiswerk. Maar ook vermoeidheidsklachten door de toenemende belasting, hoe vindt je evenwicht tussen de belasting en de belastbaarheid met de druk vanuit school, sociale activiteiten, sport en hobbies. Vaak moet ook ineens veel meer geschreven worden dan in het basisonderwijs waar meer op de chromebook, snappet of Ipad kon. Tempo niet kunnen bijhouden, slechte leesbaarheid en kramp of pijn bij schrijven zijn veel gehoorde klachten. 

Door Covid hebben veel leerlingen achterstanden opgelopen in het onderwijs. Vooral het schrijfonderwijs heeft hieronder geleden. Voor de pandemie bleek uit onderzoek 30 - 40% van de kinderen schrijfproblemen te ondervinden. De cijfers zijn nu alleen maar hoger geworden.
Bij voornamelijk didactische moeilijkheden op gebied van schrijven kunnen co-teaching programma's goed effect hebben. Dit zijn de Writic voor de kleutergroepen en de SASS voor groep 3 en 4. Deze worden hieronder verder toegelicht.
Bij de meer complexere schrijfproblematiek kan individuele therapie gegeven worden. Een individuele screening om vast te stellen wat de oorzaak van de schrijfproblemen zijn kan altijd via de zorgverzekering uitgevoerd worden. Behandeling van een motorisch schrijfprobleem kan ook via de zorgverzekering gegeven worden. 

 

Contact

Writic assessment en groepsinterventie

Het WRITIC-assessment (Writing Readiness Inventory Tool In Context) is een meetinstrument dat vaststelt of kleuters van vijf en zes jaar startklaar zijn om te leren schrijven straks in groep drie.

Het WRITIC-assessment wordt afgenomen bij kinderen waarvan leerkrachten zich zorgen maken over de uitvoering van papier- en pentaken. Hiervoor kan de leerkracht eventueel gebruik maken van de Quick Scan. Op basis van de uitkomst van de WRITIC-assessment ontvangt de leerkracht advies. Indien nodig kan ook kinderergotherapie gestart worden om de voorbereidende schrijfvaardigheden te verbeteren. Zo wordt bijgedragen aan het voorkomen van schrijfmoeilijkheden en de negatieve gevolgen hiervan.

Het WRITIC-assessment is een valide en betrouwbaar meetinstrument. Het WRITIC-assessment heeft een voorspellende waarde voor de schrijfvaardigheid in groep drie en draagt bij aan het opsporen van kinderen met risico op het ontwikkelen van schrijfmoeilijkheden.

Het WRITIC-groepsprogramma is ontwikkeld voor oudste kleuters die op basis van de WRITIC nog niet startklaar zijn voor het leren schrijven in groep 3. Het programma is gericht op het stimuleren en verbeteren van de papier- en pentaken bij deze kleuters en draagt eraan bij dat ze beter voorbereid zijn op het leren schrijven in groep 3.

Dit programma vindt plaats in de klas en wordt gegeven door de kinderergotherapeut in samenwerking met de leerkracht van de kleuterklas en de ouders.

Financiering
Onlangs is door de overheid bekend gemaakt dat voor extra ondersteuning op o.a. het gebied van schrijven extra gelden beschikbaar worden gesteld. Financiering kan ook plaatsvinden binnen het budget passend onderwijs.  Neem gerust contact op voor meer informatie of een prijsopgaaf. 

SASS - samen aan de slag met schrijven!

In navolging op de Writic groepsprogramma is nu ook het co-teaching programma SASS beschikbaar voor groep 3 en 4.

Leesbaar en soepel kunnen schrijven leidt tot betere schoolresultaten en meer zelfvertrouwen. Niet bij alle kinderen verloopt het leren schrijven even succesvol. Veel kinderen hebben wat extra ondersteuning nodig bijvoorbeeld aanvullende instructie of meer gerichte oefening.
Uit onderzoek is gebleken dat kortdurende en gerichte ondersteuning effectief is om het kind weer mee te laten doen met de groep.

Wat is het?
Het is een Evidence Based groepsinterventie voor handschriftontwikkeling in groep 3 en 4. Het is gebaseerd op co-teaching waarbij de therapeut en de leerkracht nauw samenwerken en elkaar versterken in de aanpak.

Hoe werkt het?
De leerkracht selecteert de kinderen die moeilijkheden ervaren met het schrijven middels een Handschrift Quick Scan. In kleine groepjes worden in de eerste sessie met elkaar de individuele doelen opgesteld. Het belang van goed leren schrijven en motiveren van de kinderen staan voorop. De interventie is gebaseerd op een breed en stevig wetenschappelijk kader.

Groepsinterventie
De groepsinterventie vindt in de klas plaats. Het is een gestructureerde opbouw met 8 lessen voor groep 3 en 6 lessen voor groep 4. Naast de sessie met de therapeut herhalen de kinderen tweemaal per week zelfstandig de oefenstof.

Financiering
Onlangs is door de overheid bekend gemaakt dat voor extra ondersteuning op o.a. het gebied van schrijven extra gelden beschikbaar worden gesteld. Financiering kan ook plaatsvinden binnen het budget passend onderwijs.  Neem gerust contact op voor meer informatie of een prijsopgaaf.