Fijnmotorische vaardigheden

De hele dag door doen we dingen met onze handen en vingers. Kinderen krijgen hier gaandeweg hun spel steeds meer handigheid in. Gaat dit echter moeilijk dan kan een kind snel het plezier verliezen in kleuren, knippen, plakken, gebruik van bestek, zelf aankleden omdat die rotknoopjes nooit lukken etc.

Ik doe onderzoek naar de fijne motoriek. Waarom is het voor het kind moeilijk deze handelingen uit te voeren? Soms ligt het aan de basis; onvoldoende schouderstabiliteit bijvoorbeeld, soms aan verminderd gevoel e/o lichaamsbesef, coördinatie etc. etc. Door samen met het kind concrete doelen te stellen die voor hen belangrijk zijn kunnen we gemotiveerd aan het werk. Door op een leuke manier aan te sluiten bij hun belevingswereld werken we aan het verder ontwikkelen van de vaardigheden en zo meer zelfvertrouwen op te bouwen.

CONTACT

Bekijk het complete aanbod

Sensorisch Informatieverwerking

of prikkelverwerking

Lees verder

Zelfredzaamheid

Lees verder

Schrijfproblematiek

Lees verder

Fijn motorisch

Lees verder

Hulpmiddel

Lees verder