Kinderergotherapie voor kinderen van 0 tot 18 jaar

Als ouder merk je het als je kind ergens meer moeite mee lijkt te hebben dan leeftijdsgenootjes. Bijvoorbeeld problemen met kleuren, knippen, plakken of schrijven, het aan-/uitkleden, tandenpoetsen, hanteren van bestek, voortdurende onhandigheid, spelen met blokken, lego of puzzels, fietsen, kortom dagelijkse handelingen die als vanzelfsprekend beschouwd worden. Maar ook onverklaarbare woedeaanvallen, concentratieproblemen, snel overprikkeld zijn of het tegenovergestelde; dingen in de omgeving of het eigen lichaam niet opmerken.

 Ook kinderen met een vastgestelde diagnose zoals Autisme (ASS), ADHD, DCD (dyspraxie) of syndromen (bijvoorbeeld Down syndroom) kunnen problemen op deze vlakken ondervinden.

Kinderergotherapie helpt hierbij. Ik bied ondersteuning bij de motorische ontwikkeling, ontwikkelen van vaardigheden en problemen bij de prikkelverwerking. Samen met u en uw kind zoeken we uit waar de problemen door veroorzaakt worden en stellen we concrete doelen op om aan te werken. Binnen de behandeling maak ik gebruik van spelvormen die aansluiten bij de belevingswereld van uw kind om het werken aan de doelen leuk te maken. Ouders worden nauw betrokken bij de behandeling om verder leren en ontwikkelen in de dagelijkse situatie te bevorderen. Waar van toepassing werk ik nauw samen met alle betrokkenen rondom een kind zoals school of andere hulpverleners. 

Contact

Hieronder vindt u meer informatie per onderwerp.

Sensorisch Informatieverwerking

of prikkelverwerking

Lees verder

Zelfredzaamheid

Lees verder

Schrijfproblematiek

Lees verder

Fijn motorisch

Lees verder

Hulpmiddel

Lees verder