Planning

Kinderen kunnen altijd wel wat moeite hebben met dingen zoals nieuwe vaardigheden leren maar uiteindelijk lukt ze het wel. Totdat de druk wat hoger wordt. Bij de overgang naar middelbaar onderwijs blijkt dan dat het maar niet lukt om alles te organiseren. Het wisselende rooster, het huiswerk, organiseren van de dagelijkse tas en buitenschoolse activiteiten blijkt te veel om grip op te krijgen. Continue chaos en stress is het gevolg.
Ik leer het kind hoe je zaken gestructureerd kan aanpakken, leer ik planvaardigheden aan zodat het kind zelf overzicht krijgt en dit kan toepassen in andere situaties.

CONTACT

Bekijk het complete aanbod

Sensorisch Informatieverwerking

of prikkelverwerking

Lees verder

Zelfredzaamheid

Lees verder

Schrijfproblematiek

Lees verder

Fijn motorisch

Lees verder

Hulpmiddel

Lees verder